இன்றைய வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்..

தென்காசி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, சென்னை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் காத்திருக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் இங்கே நடைபெறும் நேர்முகத்தேர்வுக்கான தகவல் குறித்த செய்தித் தொகுப்பு இங்கே.. இன்றைய வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் அடங்கிய PDF ஃபைலை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை...

அறிவியல் கண்டுபிடிப்பும் கண்டு பிடித்தவர்கள்

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....

முக்கிய இயற்பியல் பெயர்கள்

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....

முக்கிய விதிகளும் கோட்பாடுகளும்

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....

காந்தவியல்

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நோய்கள்

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....

தாவர செல் மற்றும் விலங்கு உயிரணுக்கள்

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....

இந்தியாவில் உள்ள பறவைகள் சரணாலயம்

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....

அறிவியல் உட்பிரிவுகளின் தந்தைகள் பெயர்

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....

தாவரங்களின் சுவாச அமைப்பு

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session 2018-2019....