மாணவர்களின் *மாற்றுச் சான்றிதழில்* மாணவர்களின் பெயர் தவறுதலாக *தமிழில்* இருந்தால் அதை சரி செய்யும் வழி முறை EMIS 2021NEW UPDATE

0

https://youtu.be/qr6YH39Nt0I click here to watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here